Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Používání webu

Společnost Meteor Motor Tech CR, s.r.o. Vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webu výhradně pro osobní nekomerční použití, a to za podmínky, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů zachováte.

Materiály, které se zde nalézají nesmíte bez písemného souhlasu společnosti Meteor Motor Tech CR, s.r.o. žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel.

Materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento web je automaticky zrušeno a máte povinnost ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Vymezení odpovědnosti

Závazky společnosti Meteor Motor Tech CR, s.r.o. k jejím produktům a službám jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány, a žádný obsah tohoto webu nemůže být vykládán jako změna těchto smluv. Společnost Meteor Motor Tech CR,s.r.o. také neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto webu.

Společnost Meteor Motor Tech CR, s.r.o. může na tomto webu kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech, včetně změny produktů, služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto webu nemusí být vždy nutně aktuální a společnost Meteor Motor Tech CR, s.r.o. se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto webu aktualizovat.

Etická pravidla

Je zakázáno přenášet nebo zasílat na tento webový server nebo z tohoto webového serveru jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

Odkazy na webové servery třetích stran

Odkazy na webové servery třetích stran jsou na tomto webu uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte web www.indiancz.cz. Společnost Meteor Motor Tech CR, s.r.o. nepřezkoumávala všechny tyto webové servery třetích stran, není zodpovědná za žádný z těchto webových serverů či jejich obsah a nemá na ně vliv. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti Meteor Motor Tech CR, s.r.o. a ta neprohlašuje nic ohledně těchto serverů ani ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento web odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.


Odkazy na web www.indiancz.cz

Můžete vytvářet odkazy na tento web, musíte však dodržovat následující pravidla a všechny relevantní zákony.

* Odkazy mohou na obsahy www.indiancz.cz pouze odkazovat, avšak nesmí je
replikovat.
* Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nepravdivé informace o produktech a
službách společnosti Meteor Motor Tech CR, s.r.o.
* Stránky, z nichž odkaz míří, nenaznačují, že společnost Meteor Motor Tech CR,
s.r.o. schvaluje jejich obsah či produkty a služby na nich uváděné.
* Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nesprávně vztah ke společnosti Meteor
Motor Tech CR, s.r.o.
* Stránky, z nichž odkaz míří, nepoužívají logo společnosti Meteor Motor Tech CR,
s.r.o.bez svolení společnosti Meteor Motor Tech CR, s.r.o.
* Stránky, z nichž odkaz míří, neobsahují obsah, který by mohl být vykládán jako
nechutný, urážlivý nebo kontroverzní, a obsahují pouze obsah vhodný pro
všechny věkové skupiny.

Závěrečná ustanovení

Společnost Meteor Motor Tech CR, s.r.o. může kdykoliv revidovat tyto Podmínky tím, že aktualizuje tento zápis. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a přečíst si aktuálně platné Podmínky, neboť pro vás jsou závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webu.

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto Podmínkách výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.